ತುಳುನಾಡಿನ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಸಂವಾದಿ: ಆದಿ ಬೇಡನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭ


             ಮಧೂರು: ತುಳುನಾಡಿನ ಆಟಿ ಮಾಸದ ಆಟಿ ಕಳಂಜನಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಮಲೆಯಾಳಿಗಳು ಕರ್ಕಟಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಬೇಡನ್ ಎಂಬ ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆಟಿ ಕಳಂಜನಂತೆಯೇ ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಷ್ಟ ಕಳೆಯುವುದೇ ಈ ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮತ್ತು ಬೇಡನ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇಶಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗೀಗ ಒಬ್ಬನೇ ಈ ವೇಶವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.       
                 ಹಿನ್ನೆಲೆ:
         ಆದಿ ಮತ್ತು ವೇಡನ್  ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದೈವಗಳಾಗಿವೆ. ಕರ್ಕಟಕ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮಲಬಾರಿನ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತೆಯ್ಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.
           ಈ ತೆಯ್ಯಂ ಅನ್ನು ಕರ್ಕಟÀಕ ಮಾಸದ (ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನ ಆರಂಭ) ದುರಿತ, ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ‘ಮಲಯ’ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವೇಡÀನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಮತ್ತು ‘ವಣ್ಣನ್’ ಸಮುದಾಯದವರು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆದಿ ತೆಯ್ಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇಡನ್  ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆದಿ ಬರುತ್ತದೆ.
           ಕರ್ಕಟಕ 7 ರಿಂದ ವೇಡನ್  ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆದಿ ಕರ್ಕಟಕ  17 ರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೆಯ್ಯಂ ಅನ್ನು ಆಟಿಕಳಂಜದಲಲಿ ಬಳಸುವ ಡೋಲಿನ ರೀತಿಯ ವಾದನ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಅಂಗÀಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  ಡೋಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ವೇಡನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಯ-ತಾಳದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು 'ವೇಡನ್ ಹಾಡು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.           ಈ ಎರಡೂ ತೆಯ್ಯಂಗಳು ಕರ್ಕಟಕ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಸೂನ್‍ನ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಿವೇಡನ ತೆಯ್ಯಂ ಅನ್ನು ದೀಪ (ನೆಲ ವಿಳಕ್ಕು) ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ-ಹಿಂಗಾರ-ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಕಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಅಕ್ಕಿ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಥ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತೆಯ್ಯಂಗಳ ಪ್ರದಶರ್Àನ ಇಲ್ಲದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
             ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ಕಥೆ:
          ಈ ಕಥೆಯು ಪಾಂಡವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಾರ್ವತಿಯು ಆದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಶಿವನು ಬೇಡನ(ವೇಡನ್) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದರು. ಭೂತಗಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಕಾಡುಹಂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಕಾಸುರ ಎಂಬ ಅಸುರನು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವೇಡನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು ಮೂಕಾಸುರನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.  ಅಸುರನನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವೇಡನ್ (ಶಿವ) ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ವೇಡನ್‍ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನು ವೇಡನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು  ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ಶಿವನು ಸಂತೈಸಿ  ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ‘ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ’ ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಬಾಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ಎಂಬ ಕಥೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೂ ಈ ಕಥಾನಕದ ಪ್ರಸಂಗ ಇರುವುದು ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಕಥಾನಕಗಳು, ಅದನ್ನು ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆದುಬಂದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.


 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Click to join Samarasasudhi Official Whatsapp Group

Qries

Qries

Below Post Ad


ಜಾಹಿರಾತು


grama rajya

Qries