HEALTH TIPS

ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಕರಡು ಮಸೂದೆ: 6 ಬಗೆಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ದಂಡ!

 

           ನವದೆಹಲಿ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆ 2022ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 6 ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

          2019ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಕರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಶೇ 4ರಷ್ಟನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 2022ರ ಮಸೂದೆಯು, ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆ ಬದಲಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಭಾರತದ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನೂ ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕರಡು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಸೂದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

                ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐ.ಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

                 ಈ ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆ ನಾಗರಿಕರ (ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಗರಿಕ್‌) ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ’ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹೇಳಿದೆ. 

                                    ಆರು ರೀತಿಯ ದಂಡ
              ಮರುಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಕರಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ (ವೈಯುಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್, 2022, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲದವರ ಮೇಲೆ ಆರು ರೀತಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಇಂದು ಮುಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಕಲಾದ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ರೂ 250 ಕೋಟಿ ರೂ ವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೂ 200 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಮತ್ತು 16 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಡೇಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 150 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 10 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, (1) ರಿಂದ (5) ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

                                          ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ?
             ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮಸೂದೆ-2022 ಮತ್ತು 2000ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಇದು ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ (Government Of India) ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಕರಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

             ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಗಳ ಸೂಚನೆಗೆ 'She' ಬಳಕೆ
ಶಾಸಕಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ''her' ಮತ್ತು 'She' ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ, ಸಂವಹನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ 'him' ಮತ್ತು 'his' ಬದಲಿಗೆ 'her' ಮತ್ತು 'She' ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು  ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

        ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು 99 ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ 81 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 12 ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಹೊಸ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.


 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Click to join Samarasasudhi Official Whatsapp Group

Qries

Qries

Below Post Ad


ಜಾಹಿರಾತು


Qries