HEALTH TIPS

ಕಡುಶರ್ಕರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ದೇವೀ ದೇವಾಲಯ


             ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಟುಶರ್ಕರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ.
           ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಕೇರಳದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಟುಶರ್ಕರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ. ಆ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಮಾಡಾಯಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿರುವರ್ಕಾಟ್ ಕಾವಿಲಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.
              ಮಡೈಕ್ಕಾವ್ ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಚಿರಕ್ಕಲ್ ಕೋವಿಲಕಮ್ ಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಭದ್ರಕಾಳಿಭವದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಡಾಯಿ ಕಾವು ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಶಿಯಂಗಡಿ ಬಳಿಯ ಮದೈಪಾರದಲ್ಲಿದೆ.
           ಮೀನ ಮಾಸದ ಪೂರಂ ಉತ್ಸವ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ. ಮೀನ ಮಾಸದ ಪೂರಂ ದಿನದಂದು ವಡುಕುಂನಾಥ  ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂದು ಮಾಡಾಯಿಕಾವಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರರ್ದನವೂ ಇದೆ.  ಸಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ, ಅಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರು ಕಿ.ಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅಮ್ಮನವರ ಜೊತೆ ನಡೆದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.
         ಚಿರಕ್ಕಲ್ ಕೋವಿಲಕಂ(ರಾಜವಂಶದ ಅರಮನೆ) ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜಮನೆತನವು ಮಾಡಾಯಿಕಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಡಾಯಿ ಕಾವನ್ನು  ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಚಿರಕ್ಕಲ್ ಕೋವಿಲಕಂನಿಂದ ತಿರುವಾಂಕೂರುಗೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಅವಳನ್ನು ಅಗಲಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಕುದಪ್ಪುರಂಗೆ ಅಟಿಂಗಲ್ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಎಂದು ದಂತಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
         ತಿರುವರತುಕಾÀವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟಿಂಗಲ್ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಿರುವರ್ಕಟ್ಟು ಕಾವಿಲಮ್ಮ (ವiÉಆಯಿಕಾವಿಲಮ್ಮ). ವೀರಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ ಮಾಡಾಯಿಕಾವಿಲಮ್ಮನಿಗೆ ವಿರಾಲಿಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಲಿಯವಟ್ಟಲಮ್ ಪಾಯಸವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನೆಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.

            ದೇವಾಲಯದ ತಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಕಾಟ್ಟುಮಡಂನ ಮಹಾಮಾಂತ್ರಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಪಿತಾರರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 600 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದು ನಾಮಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯವು ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೈರವನ ಮತ್ತು ಭೈರವಿ ಸ್ಥಿತರಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.
          ನೀವು ಬಲಿಕಲ್ಲು ದಾಟಿದರೆ, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ (ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲು) ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಪೀಠದ ಕಲ್ಲು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತಾವು, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ್ ಮತ್ತು ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನೋಡಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಪ್ತಮಾತೆಯರನ್ನು ಉತ್ತರ ದರ್ಶನವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
          ಕೌಳಮಾರ್ಗ ಪೂಜೆ ದೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿಯದು(ಕೌಳಾಚಾರ). ಪಂಚಮಕಾರ ಪೂಜೆ, ನಿತ್ಯಂ ಗುರುತಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಿಟ್ಟು, ಕಡಲೆ, ನಿವೇದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಶಿವೇಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆನೆ ಸವಾರಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
             ಮಕರಪಾಟ್ಟ್ ಮತ್ತು ತೆಯ್ಯಂ ಮುಂತಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಂಜಲಮ್ಮ, ಚುಝಲಿ ಭಗವತಿ, ವೆಟ್ಟುವಾಚೇಕವರ್, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ್ ಮೊದಲಾದವರು ತೇಯ್ಯಂಗಳು.
          ತಾಯಿ ತಳಿಪರಂಬ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಮಾಡಾಯಿಕಾವಿಗೆ ಬಂದಳು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿಯದು.  ತಟ್ಟಕಮ್ಮನೆಂಬಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ತಿರುವರ್ಕಟ್ಟುಕಾವ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಮಧ್ಯ ಕೇರಳದ ಕೊಡುಂಗಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೇರಳದ ಅಟುಕಾಲ್‍ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
         ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗೃಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಉಷಃಪೂಜೆ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 6.15 ಕ್ಕೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

         ಮಲಯಾಳಂ ನಾಡು, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮೀಪದ ವಡುಕುಂದ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿ,  ರಾಜವಂಶದ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೌಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಐಎನ್‍ಎಸ್ ಸಮೂತಿರಿಯು ಮಾಡಾಯಿಕಾವನ್ನು ಮನೋಹರಗೊಳಿಸುವ  ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Click to join Samarasasudhi Official Whatsapp Group

Qries

Qries

Below Post Ad


ಜಾಹಿರಾತು


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDSnXRg29C8xRrYlj8CXm6O4l2UdEq9AkXmnHj8_wZUI5vwXlgdUlkI9NKpNnmUcuyvxBBTZpDZLd6zBDp4lpzuhrcBD3E1kc_Ue2fHWAon6DxsQbBDYIbBWFEdFMkDm8b2BrDGeFAeqUfxis-yOttEwjv85p8aI2cORmg7vxT4p1YoMFWHFDw9vMl/w640-h362/IMG-20230524-WA0250.jpg
Qries