HEALTH TIPS

Showing posts with the label ನೌಪಾದಾShow All
ನೌಪಾದಾ

ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ವಿತರಣೆ: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ