HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಕೇರಳShow All
ಕೇರಳ

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮೃತರಾದವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೆರವು: ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ