HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರShow All
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ

ಜನ ಶತಾಬ್ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ