HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಕೊಲ್ಕೋತಾShow All
ಕೊಲ್ಕೋತಾ

ಕೋಲ್ಕತಾ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಸಿಪಿಐ-ಎಂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿಬಕರ್ ಹನ್ಸ್ದಾ