HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಸ್ಟಾಕ್‌ ಹೋಂShow All
ಸ್ಟಾಕ್‌ ಹೋಂ

ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಕಾರ್ಡ್, ಜೋಶುವಾ ಡಿ. ಆಂಗ್ರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಬೆನ್ಸ್

ಸ್ಟಾಕ್‌ ಹೋಂ

ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮರಿಯಾ ರೆಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮುರಾತೊವ್‌ ಗೆ ನೋಬೆಲ್‌ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ