HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟShow All
ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ

ಗಗನಯಾನ ಟಿವಿ-ಡಿ1 ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ರಾಕೆಟ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ

ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ರಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್1 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಇಸ್ರೋ

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ

36 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಇಸ್ರೋದ ಎಲ್ ವಿಎಂ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ

ಶ್ರೀ ಹರಿಕೋಟ: ಸಿಂಗಾಪುರದ ಮೂರು ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ-53 ಉಡಾವಣೆ