HEALTH TIPS

Showing posts with the label MEDICALShow All
MEDICAL

ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ‘ಕೊರೋನಾ ಕ್ಯಾಂಡಿ’; ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ. ಚೆರಿಯನ್ ರಿಂದ ಅವಿಷ್ಕಾರ