HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಶಾಹೀದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ್Show All
ಶಾಹೀದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ್

ಪಂಜಾಬ್​ನ 18ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್​ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ