HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್Show All
ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್

ಅಮ್ಯೂಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ 30 ಮಂದಿಯ ರಕ್ಷಣೆ