HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಬಾರಾಬಂಕಿShow All
ಬಾರಾಬಂಕಿ

ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನೋವು ನಮಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ