HEALTH TIPS

Showing posts with the label ನಿಲಂಬೂರುShow All
ನಿಲಂಬೂರು

ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಸಂನಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಭಕ್ತರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವರು!!; ಶಾಸಕ ಪಿವಿ ಅನ್ವರ್