HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಜೋಹಾರ್ನ್ಸ್‌ ಬರ್ಗ್‌Show All
ಜೋಹಾರ್ನ್ಸ್‌ ಬರ್ಗ್‌

ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್.. ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್