HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆShow All
ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕರೋನಾ ಬಾಧಿತೆಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಖಂಡಿಸಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರಖಂಡ ವಿ.ಹಿಂ.ಪ.ಬಜರಂಗದಳ ಮಾತೃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ