ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಹುಡುಗಿ; ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಟೋ ಶೂಟ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್