HEALTH TIPS

Showing posts with the label ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ.Show All
ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಎಡರಂಗ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿದೆ-ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ.