HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಕಾಸರಗೋಡು.Show All
 "ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ ಶುಚಿಯಾದ ನಾಡು ಮತ್ತು ಮನೆ": ಶಿಬಿರ ಮೇ 1ರಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ
ಕಾಸರಗೋಡು.

"ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ ಶುಚಿಯಾದ ನಾಡು ಮತ್ತು ಮನೆ": ಶಿಬಿರ ಮೇ 1ರಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ

ಕಾಸರಗೋಡು.

ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಪಟು ಆರ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನೂತನ ನಿವಾಸ: ಕ್ರೀಡಾಸಚಿವರಿಂದ ಜ.9ರಂದು ಕೀಲಿಕೈ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಕಾಸರಗೋಡು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಪಟು ಆರ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನೂತನ ನಿವಾಸ: ಕ್ರೀಡಾಸಚಿವರಿಂದ ಜ.9ರಂದು ಕೀಲಿಕೈ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಕಾಸರಗೋಡು.

ಐ.ಎಲ್.ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದು ನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್