HEALTH TIPS

Showing posts with the label ರಿಷಿಕೇಶ್Show All
ರಿಷಿಕೇಶ್

ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ