HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್Show All
ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್

ತಾಂಜೇನಿಯಾ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಗುರ್ನಾಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್

2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಪೌಲ್ ಮಿಲ್‌ಗ್ರಾಮ್ ಭಾಜನ!