HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಗಾಝಾ ನಗರShow All
ಗಾಝಾ ನಗರ

ಇಸ್ರೇಲ್-ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ ಯುದ್ಧವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಗಾಝಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪರಿಹಾರ ಟ್ರಕ್ ಗಳು: ಜನಜೀವನ ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಗೆ