HEALTH TIPS

Showing posts with the label ದೇರ್ ಅಲ್-ಬಲಾಹ್Show All
ದೇರ್ ಅಲ್-ಬಲಾಹ್

ಹಮಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು!