HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಕ್ಯಾಲಿಫೆÇೀರ್ನಿಯಾShow All
ಕ್ಯಾಲಿಫೆÇೀರ್ನಿಯಾ

ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ರವಾನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ: ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ ಬರ್ಗ್!