HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಬತ್ತೇರಿShow All
ಬತ್ತೇರಿ

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆರಗುವುದು ತಪ್ಪು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು: ಎಸ್‍ಎಫ್‍ಐ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ