HEALTH TIPS

Showing posts with the label ದಾವೋಸ್Show All
ದಾವೋಸ್

ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ: ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ