HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಉತ್ತರಾಖಂಡ್Show All
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್

ಉತ್ತರ ಕಾಶಿ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಗತ್ಯ: ಎನ್ ಡಿಎಂಎ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್

ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 203 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವು