HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಒಟ್ಟಾವಾShow All
ಒಟ್ಟಾವಾ

ಚೀನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ- ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ರುಡೊ