HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಪಾಲಾShow All
ಪಾಲಾ

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಪಾಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆ

ಪಾಲಾ

ಅರುವಿಟ್ಟುರಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾದರಿ ಮೆರೆದ ಅಧಿಕೃತರು