HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಪಯ್ಯನ್ನೂರುShow All
ಪಯ್ಯನ್ನೂರು

ಸಿಪಿಎಂ ಸರಿತಾಳನ್ನು ಸ್ವಪ್ನಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ: ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದು: ಸುಧಾಕರನ್