HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಅರಣ್ಮುಲಾShow All
ಅರಣ್ಮುಲಾ

ಕುಮ್ಮನನ್ ರನ್ನು ಪಾರುಮಾಡಲು ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆರಂಭ-ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ

ಅರಣ್ಮುಲಾ

ಕುಮ್ಮನಂ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ; 28.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲು