HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಯೂಕ್ರೇನ್Show All
ಯೂಕ್ರೇನ್

ಯೂಕ್ರೇನ್​ನ ಚರ್ನೋಬಿಲ್​ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್​ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್​, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ