HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಪಾಲShow All
ಪಾಲ

ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಸಾಕಾರ: ಪಾಲ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರು: ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆ