HEALTH TIPS

Showing posts with the label ಗುರುಗ್ರಾಮ್Show All
ಗುರುಗ್ರಾಮ್

ಹರಿಯಾಣದ ಮೊಹಬ್ಬತ್ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರತಿಕಾಯ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ!